foto1
foto3
foto4
foto5
foto6

Praktijkcollege De Dreef

De Dreef is een school voor leerlingen die praktisch beter leren dan theoretisch.
Als een leerling onze school verlaat, heeft hij/zij geleerd om een goede werknemer te zijn. In veel gevallen is er de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgopleiding. Ons onderwijs is gebaseerd op de Big Picture Learning filosofie. Dit is een sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs, dat leidt tot betere resultaten, een veiliger leeromgeving en een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt.
Leerlingen volgen allerlei praktijklessen waarbij ze competenties ontwikkelen die gekoppeld zijn aan hun eigen leerplan en mogelijk nodig hebben in het “leven” na de school.
Leren in de echte wereld zien wij als een belangrijke factor tijdens het leerproces waarin de leerling een duidelijk beeld krijgt en zijn toekomstplannen kan toetsen aan de werkelijkheid. Doel daarvan is dat de leerling aan het eind van zijn loopbaan bij De Dreef een duidelijk beeld heeft van zijn of haar mogelijkheden en een gerichte keuze kan maken richting zijn/haar toekomst. Daarnaast is er verder aandacht voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.
De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Identiteit van de school

De Dreef is een school op oecumenische grondslag. Dit houdt in dat bij ons leerlingen welkom zijn van elke geloofsovertuiging.
Er komen bij ons leerlingen uit verschillende landen en culturen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis maken met verschillende culturen, en respectvol gedrag tonen naar verschillende opvattingen en manieren van leven.

Lees meer »

Laatste nieuws

Zoals elk jaar is er vorige week weer een Kunst-en Cultuurweek georganiseerd!
Dit jaar hebben we genoten van veel mooie activiteiten oa:
Artis, scheepvaartmuseum, Nemo, Bijlmerparktheater…
Ook hebben we diverse workshops gehad; schilderen zoals Van Gogh, Djembe, sieraden maken enz…

Schoolvakanties

Vakanties schooljaar 2018 – 2019

Voorjaarsvakantie:  19-02 t/m 22-02

Paas/mei vakantie: 19-04 t/m 03-05

Hemelvaart :           30-05 t/m 31-05

Pinksteren:             07-06 t/m 10-06

Zomervakantie:      12-07 t/m 23-08

Identiteit van de school

De Dreef is een school op oecumenische grondslag. Dit houdt in dat bij ons leerlingen welkom zijn van elke geloofsovertuiging.

Er komen bij ons leerlingen uit verschillende landen en culturen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis maken met verschillende culturen, en respectvol gedrag tonen naar verschillende opvattingen en manieren van leven.

Lees meer »

“Ruimte voor leren”


Informatie voor ouders en verzorgers Lees meer »

Uw mening telt!

Op de Dreef is de MR (medezeggenschapsraad) zeer actief betrokken bij het beleid van de school. De MR stelt het zeer op prijs uw mening, opmerkingen, vragen en suggesties m.b.t. de school te horen. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met een van de MR-leden. Kijk op de pagina “MR” voor alle informatie.

Informatie

De volgende vakantie begint vrijdag 19 april. Dit is de paas/mei vakantie.

Maandag 6 mei zijn we weer op school!

Bureau Jeugdzorg

Opvoeden valt niet altijd mee. Uw kind komt bijvoorbeeld niet goed mee op school. U hebt geen idee wat uw norse pubers uitvoeren op straat, en luisteren willen ze al helemaal niet meer…
Soms voelt u zich machteloos. Dan kunt u wel wat hulp bij de opvoeding gebruiken. Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vindt u mensen die luisteren. Ze helpen u graag om een oplossing te vinden.

Aanmelden

Uw zoon/dochter aanmelden op onze school? Voor informatie klikt u hier. Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken? Neemt u dan contact op via tel.nr. 020 – 519 50 70 of mailt u naar mailto:admin@dedreef.net

Big Picture Learning

Praktijkschool De Dreef werkt vanuit het onderwijsconcept Big Picture Learning.

Dit concept komt uit Amerika.

Big Picture Learning is persoonlijk onderwijs waarbij gekeken wordt wat de interesses/passies van de leerling zijn en wat de leerling kan en nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een nieuwe privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stichting Kolom, waaronder de school van uw kind valt, is bezig met de uitvoering van deze wet. Er wordt een informatiebeveiligings- en privacy beleid opgesteld en er worden verdere acties ingezet om volgens de wet zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO