foto1
foto3
foto4
foto5
foto6

Praktijkcollege De Dreef

De Dreef is een school voor leerlingen die graag met hun handen werken en die beter leren in de praktijk dan in theorie.  Als een leerling onze school verlaat heeft hij / zij geleerd om een goede werknemer te zijn.  Met de certificaten en het portfolio kunnen ze aan de slag bij een bedrijf om daar het vak verder te leren. In enkele gevallen is er de mogelijkheid om door te stromen naar een vervolgopleiding. Ons onderwijs is gebaseerd op de Big Picture Learning filosofie. Dit is een sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs die leidt tot betere resultaten, een veiliger leeromgeving en een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt. Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het “leven” na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Lees meer

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar en is eindonderwijs. Dat betekent dat de school de leerlingen begeleidt naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

De leerling haalt in principe geen diploma of startkwalificatie voor niveau 2. Wel kan de leerling bij goede resultaten verschillende certificaten halen. Bovendien werkt hij/zij gedurende het schooljaar aan een portfolio.

De vakken zijn onderverdeeld in twee soorten: Praktische vakken en algemene vakken (AVO). Bij de praktische vakken wordt vooral met de handen gewerkt. De praktijkvakken worden door de verschillende vakdocenten gegeven. Er zijn vakken in de technische richting, zoals hout – en bouwtechniek.

En in de richting Verzorging met o.a. koken, kinderverzorging en haarverzorging. Ook zijn er vakken als magazijnbeheer .

Lees meer »

“Ruimte voor leren”


Bezoek onze Open dagen!

 

Woensdag 13 maart en donderdag 21 maart.

17.00u – 20.00u

 

Lees meer »

Uw mening telt!

Op de Dreef is de MR (medezeggenschapsraad) zeer actief betrokken bij het beleid van de school. De MR stelt het zeer op prijs uw mening, opmerkingen, vragen en suggesties m.b.t. de school te horen. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met een van de MR-leden. Kijk op de pagina “MR” voor alle informatie.

Lees meer »

Informatie.

In verband met een vergadering zijn de leerlingen woensdag 30 januari om 13.30 uur vrij.

 

 

 

 

Lees meer »

Laag inkomen

Dan heeft u misschien recht op één of meer tegemoetkomingen voor ouders/scholieren. Er zijn een aantal regelingen vinden waarvoor u misschien in aanmerking komt. Zodra de regelingen voor schooljaar 2017-2017 door de instellingen zijn aangepast, zullen wij deze hier publiceren.

Lees meer »

Bureau Jeugdzorg

Opvoeden valt niet altijd mee. Uw kind komt bijvoorbeeld niet goed mee op school. U hebt geen idee wat uw norse pubers uitvoeren op straat, en luisteren willen ze al helemaal niet meer…
Soms voelt u zich machteloos. Dan kunt u wel wat hulp bij de opvoeding gebruiken.
Daarom is er Bureau Jeugdzorg. Daar vindt u mensen die luisteren. Ze helpen u graag om een oplossing te vinden.

Lees meer »

Aanmelden

Uw zoon/dochter aanmelden op onze school? Voor informatie klikt u hier. Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken? Neemt u dan contact op via tel.nr. 020 – 519 50 70 of mailt u naar admin@dedreef.net

Lees meer »

Schoolvakanties

Vakanties schooljaar 2018 – 2019

Voorjaarsvakantie:  18-02 t/m 22-02

Paas/mei vakantie: 19-04 t/m 03-05

Hemelvaart :           30-05 t/m 31-05

Pinksteren:             07-06 t/m 10-06

Zomervakantie:      12-07 t/m 23-08

 

 

Laatste nieuws

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa een nieuwe privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Stichting Kolom, waaronder de school van uw kind valt, is bezig met de uitvoering van deze wet. Er wordt een informatiebeveiligings- en privacy beleid opgesteld en er worden verdere acties ingezet om volgens de wet zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens.

 

 

 

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO