Kunst, Cultuur en Sport

Op de Dreef is kunst en cultuur hoog aangeschreven en de leerlingen maken actief, receptief en reflectief kennis met kunst en cultuureducatie binnen en buiten school. Speciaal hiervoor is er een kunst- en cultuurcoördinator aanwezig.

Kunst, cultuur- en sporteducatie hebben veel gemeen en versterken elkaar. Zij leiden tot grotere schoolprestaties, creativiteit, integratie en een betere toekomst. De fysieke- en verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en geeft de mogelijkheid om gevoelens en ervaringen durven uit te drukken, te communiceren en om oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties, ook bij stages en werk.

Kunst- en cultuur- en sport maken deel uit van het onderwijs.

Vanuit de visie van Big Picture Learning, waarbij de leerling centraal staat, worden de competenties van de leerlingen hierdoor versterkt.

Met deze vaardigheden wordt geleerd om jezelf op een andere manier uit te drukken en je wereld te vergroten. Je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik dit doen? Deze competenties kunnen ook helpen bij het “leven” tijdens en na school, ook als je geen kunstenaar of sporter van beroep wordt. Georganiseerd door de kunst- en cultuurcoördinator en de sportcoördinator gaan de leerlingen hun wereld vergroten en bezoeken onder begeleiding kunstzinnige-, culturele- en sportactiviteiten zowel binnen- als buitenschools. Ook vinden er presentaties plaats in de klas, gymzaal, het podium of buitenschools. Jongeren die talent voor kunst of sport hebben worden ondersteund door de kunstklas, kunst- en cultuurweek, sportmodule of sportweek waarbij de leerling centraal staat.

Opening Tunnel of Love

Donderdag 14 februari (Valentijnsdag) zijn we met veel leerlingen en begeleiders
van De Dreef naar de opening van de Tunnel of Love in Venserpolder geweest.

Eerst zijn we met z’n allen naar de Regenboogtunnel gelopen. Een leerling van het eerste jaar heeft een tekening gemaakt over haar liefde voor de Bijlmer. Deze tekening is uitvergroot en geschilderd op de wand van de Regenboogtunnel.

Vervolgens zijn we doorgelopen naar de Tunnel of Love die feestelijk geopend is door de stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer.
De tunnel bij basisschool Het Klaverblad is een kunstwerk geworden dankzij beeldend kunstenaar Louis Norense van de organisatie Hoodlab/Playground City. Deze organisatie wil samen met de buurtbewoners de buurt leuker en veiliger maken. De inspiratie voor deze liefdestunnel komt voort uit gedichten en tekeningen van de scholen uit Venserpolder en voor een groot deel van de leerlingen en het team van praktijkcollege De Dreef!

Kunstklassen (leerjaar 1 t/m 3)

 

Leerjaar 1 – educatieproject Nationale Opera en Ballet en Decoratelier Zuidoost

Leerjaar 1 en 2 – kunstproject i.s.m. stichting Tamino (dans, theater, muziek en beeldend)

Extra (leerjaar 1 t/m 3)

  • Pick me up
  • Stage kunst- en cultuur
  • Kunst- en cultuurkrant
  • Certificaat uitreiking
  • Leerlingenraad
  • Samenwerkingspartners

Schoolbrede weken (leerjaar 1 t/m 3)

  • Jeugdboekenweek
  • Sportweek
  • Kunst en Cultuurweek
  • Landendag

kunst- en Cultuurweek 2019

Van maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart heeft de Kunst- en Cultuurweek plaatsgevonden.

 

Voor de derde keer hebben de leerlingen hun wereld vergroot en zijn ze onder begeleiding naar allerlei culturele instellingen of activiteiten op school en in Amsterdam gegaan. Met de metro, fiets of lopend, zijn de leerlingen oa geweest naar:  Het Rijksmuseum, NEMO Science Museum, Het Scheepvaartmuseum waar een rondleiding op het VOC schip Amsterdam is geweest, Imagine IC in de Openbare Bibliotheek Amsterdam Zuidoost tijdens de kunstschooldag(en) in Pathé Arena en Artis.

Op school konden de leerlingen sieraden en mozaïek maken, schilderen als Van Gogh en dans- of djembé les krijgen.

Dit jaar was het thema “Verbinden”

Het is een hele gezellige week geworden, waar kunstzinnig inzicht en (verborgen) talenten zijn ontwikkeld.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO