o-foto1
o-foto2
o-foto3
o-foto4
o-foto5
o-foto6

Ons onderwijs

BIG PICTURE LEARNING Praktijkschool De Dreef.

Praktijkschool De Dreef werkt vanuit het onderwijsconcept Big Picture Learning. Dit concept komt uit Amerika. Big Picture Learning is persoonlijk onderwijs waarbij gekeken wordt wat de interesses/passies van de leerling zijn en wat de leerling kan en nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

 

Advisorystructuur

Vanaf het eerste leerjaar vormt een groep leerlingen samen met de advisor (leerkracht) een advisory.

Tot aan de uitstroomfase blijven de leerlingen in dezelfde advisory. Ook als de leerling doorgaat naar een andere fase. De advisor leert de leerling en de ouders beter kennen en de relatie aangaan.

De leerling heeft op deze manier ten minste een volwassene die hij leert vertrouwen en van wie hij weet dat hij er terecht kan. Binnen de advisory wordt constant gewerkt aan groepsbinding, vertrouwen, communicatie en veiligheid.

De advisory gaat als een familie voelen waardoor de leerling het gevoel krijgt thuis te komen, waar hij warm ontvangen wordt maar ook aan zijn afspraken en doelen wordt gehouden.

Ook als de leerlingen deelnemen aan een praktijkvak, noem je dat een praktijk advisory.

Kiest een leerling voor een module, (zorg en welzijn, techniek, sport, horeca etc. ) dan is de vaste advisor ondersteunend aan de praktijk advisor.

 

Vakken

De vakken zijn onderverdeeld in twee soorten:

Praktische vakken en algemene vakken (AVO).

Bij de praktische vakken wordt vooral met de handen gewerkt en door de verschillende vakdocenten gegeven. Hierbij staan de technische en creatieve vaardigheden van de leerling centraal.

Er zijn vakken in de technische richting, zoals hout – en bouwtechniek, fietstechniek en een autowasplaats.

In de richting Verzorging met o.a. koken;  op gebied van catering als ook de zelfredzaamheid in de keuken, kinderverzorging, haarverzorging en een nagelstudio.

Ook leren de leerlingen vakken in de  facilitaire dienstverlening.

De AVO vakken zijn de theorievakken zoals rekenen, Nederlands, lezen en wereld- oriëntatie, cultuur en maatschappij. De theorie vakken (AVO) ondersteunen de praktijkvakken.

In alle leerjaren nemen het ontwikkelen van sociale vaardigheden en een goede beroepshouding, zoals op tijd komen, afspraken nakomen, samenwerken en respect tonen, een belangrijke plaats in. Voor de theorievakken maken wij gebruik van het lesmateriaal Deviant.

Resultaten

Alle leerlingen hebben de keuze om door te stromen naar arbeid of vervolgonderwijs.

Sinds de invoering van BPL stroomt een groot gedeelte van onze leerlingen door naar een ROC traject.

Dit is gerelateerd aan het feit dat onze leerlingen hun eigen keuzes maken, waarin het ROC traject een belangrijke factor speelt.

Iedere leerling krijgt de kans om een ROC entree-traject aan te gaan, mits dit passend is met het niveau van de leerling.

We hebben de laatste jaren een uitstroom van 80% naar het ROC entree, waarvan een heel groot gedeelte doorstroomt naar niveau 2 en dus hun startkwalificatie behalen. Van hieruit stroom een gedeelte door naar niveau 3/4.

De overige leerlingen stromen uit naar een werksituatie. Dit kan zijn een reguliere baan of indien nodig begeleid werk in samenwerk met de gemeente Amsterdam.

Alle leerlingen worden bij het verlaten van deze school ingeschreven bij het UWV en Gemeente. Hierdoor kunnen wij eventuele tussentijdse uitval ondervangen en kan de gemeente direct handelen!

Alle leerlingen hebben recht op begeleiding vanuit de gemeente in de vorm van een jobcoach of jobhunter, ongeacht of ze later een startkwalificatie behaald hebben.

Leerlingen worden nadat ze de school verlaten hebben, indien zij daarvoor toestemming hebben gegeven, nog een tijd gevolgd! Hierdoor hebben wij inzicht in de uitstroom en resultaten.

Wat is Praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een groot aantal praktische vakken. Verder krijgen de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, Engels, burgerschap, praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie en lichamelijke opvoeding. Daarnaast bieden wij nog na-schoolse activiteiten op het gebied van Sport, Kunst- en Cultuur!

Praktijkonderwijs is normaliter voor leerlingen met een praktijkindicatie eindonderwijs. De leerlingen worden daarom ook voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om via stages in de praktijk te leren. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding. Het praktijkonderwijs eindigt normaal in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt, echter kunnen wij in het belang van de ontwikkeling van de leerling verlenging aanvragen. De Dreef onderscheidt zich dmv het Big Picture Learning concept van andere praktijkscholen in de omgeving en stelt de leerling in de gelegenheid om middels een eigen plan door te stromen naar vervolgonderwijs in de vorm van ROC of andere opleidingen.

 

 

Theorie- en praktijkvakken

In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vooral AVO vakken. Dat zijn vakken als rekenen, lezen, wereldoriëntatie en omgangskunde. Zij krijgen ook praktijkvakken. Dat zijn “doe-vakken”, bijvoorbeeld zelfredzaamheid in de keuken, facilitaire dienst , kapper, nagelstudio en techniek. Het is de bedoeling dat de leerlingen met verschillende richtingen in aanraking komen.

In de middenbouw staan meer praktijkvakken dan AVO vakken in het rooster.

De AVO vakken ondersteunen de praktijkvakken. Bij rekenen staan bijvoorbeeld meten en met geld omgaan op het programma en bij Nederlands, gebruiksaanwijzingen en recepten lezen, formulieren invullen en solliciteren.

De praktijkvakken worden gegeven in de technische richting, zoals mechanische techniek / lassen, ICT, gereedschapsleer, hout – en bouw-techniek, en in de richting Verzorging, met onder andere koken en verzorging.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO