s-foto2
s-foto3
s-foto5
s-foto6

Onze school

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost.

Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het “leven” na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Wij letten er ook op of een leerling “goed in zijn vel zit”. Wij signaleren als er problemen zijn met leerlingen en zullen daar dan iets mee gaan doen. Als we het samen niet kunnen oplossen zorgen we voor deskundige hulpverlening.

Wij willen dat de leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij trachten wij ze zo goed mogelijk te begeleiden en hen zo zelfstandig mogelijk te maken. Deze zelfstandigheid hebben zij later in het leven hard nodig. Een belangrijk aspect van BPL is het eigenaarschap over je eigen school-ontwikkeling. Hierbij wordt de betrokkenheid van de ouder(s) en derden als zeer belangrijk gezien .

Ontwikkeling vindt niet alleen op school plaats, maar zeker ook buiten school. Wij willen samen met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) het perspectief bepalen dat wenselijk én haalbaar is. Wij zullen ons optimaal inzetten om de leerling in het traject naar dit perspectief te begeleiden.

Kunst- en cultuur en sport

Op de Dreef is kunst en cultuur hoog aangeschreven en de leerlingen maken actief, receptief en reflectief kennis met kunst en cultuureducatie binnen en buiten school. Speciaal hiervoor is er een kunst- en cultuurcoördinator aanwezig.

Kunst, cultuur- en sporteducatie hebben veel gemeen en versterken elkaar.

Zij leiden tot grotere schoolprestaties, creativiteit, integratie en een betere toekomst.

De fysieke- en verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en geeft de mogelijkheid om gevoelens en ervaringen durven uit te drukken, te communiceren en om oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties, ook bij stages en werk.

Kunst- en cultuur- en sport maken deel uit van het onderwijs. Vanuit de visie van Big Picture Learning, waarbij de leerling centraal staat, worden de competenties van de leerlingen hierdoor versterkt.

Met deze vaardigheden wordt geleerd om jezelf op een andere manier uit te drukken en je wereld te vergroten. Je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik dit doen? Deze competenties kunnen ook helpen bij het “leven” tijdens en na school, ook als je geen kunstenaar of sporter van beroep wordt. Georganiseerd door de kunst- en cultuurcoördinator en de sportcoördinator gaan de leerlingen hun wereld vergroten en bezoeken onder begeleiding kunstzinnige-, culturele- en sportactiviteiten zowel binnen- als buitenschools. Ook vinden er presentaties plaats in de klas, gymzaal, het podium of buitenschools. Jongeren die talent voor kunst of sport hebben worden ondersteund door de kunstklas, kunst- en cultuurweek, sportmodule of sportweek waarbij de leerling centraal staat.

 

Opening Tunnel of Love

Donderdag 14 februari (Valentijnsdag) zijn we met veel leerlingen en begeleiders
van De Dreef naar de opening van de Tunnel of Love in Venserpolder geweest.

Eerst zijn we met z’n allen naar de Regenboogtunnel gelopen. Een leerling van het eerste jaar heeft een tekening gemaakt over haar liefde voor de Bijlmer. Deze tekening is uitvergroot en geschilderd op de wand van de Regenboogtunnel.

Vervolgens zijn we doorgelopen naar de Tunnel of Love die feestelijk geopend is door de stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer.
De tunnel bij basisschool Het Klaverblad is een kunstwerk geworden dankzij beeldend kunstenaar Louis Norense van de organisatie Hoodlab/Playground City. Deze organisatie wil samen met de buurtbewoners de buurt leuker en veiliger maken. De inspiratie voor deze liefdestunnel komt voort uit gedichten en tekeningen van de scholen uit Venserpolder en voor een groot deel van de leerlingen en het team van praktijkcollege De Dreef!

Kunstklassen (leerjaar 1 t/m 3)

Leerjaar 1 – educatieproject Nationale Opera en Ballet en Decoratelier Zuidoost

Leerjaar 1 en 2 – kunstproject i.s.m. stichting Tamino (dans, theater, muziek en beeldend)

Extra (leerjaar 1 t/m 3)

  • Pick me up
  • Stage kunst- en cultuur
  • Kunst- en cultuurkrant
  • Certificaat uitreiking
  • Leerlingenraad
  • Samenwerkingspartners

Schoolbrede weken (leerjaar 1 t/m 3)

  • Jeugdboekenweek
  • Sportweek
  • Kunst en Cultuurweek
  • Landendag

kunst- en Cultuurweek 2019

Van maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart heeft de Kunst- en Cultuurweek plaatsgevonden.

Voor de derde keer hebben de leerlingen hun wereld vergroot en zijn ze onder begeleiding naar allerlei culturele instellingen of activiteiten op school en in Amsterdam gegaan. Met de metro, fiets of lopend, zijn de leerlingen oa geweest naar:  Het Rijksmuseum, NEMO Science Museum, Het Scheepvaartmuseum waar een rondleiding op het VOC schip Amsterdam is geweest, Imagine IC in de Openbare Bibliotheek Amsterdam Zuidoost tijdens de kunstschooldag(en) in Pathé Arena en Artis.

Op school konden de leerlingen sieraden en mozaïek maken, schilderen als Van Gogh en dans- of djembé les krijgen.

Dit jaar was het thema “Verbinden”

Het is een hele gezellige week geworden, waar kunstzinnig inzicht en (verborgen) talenten zijn ontwikkeld.

 

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO