s-foto2
s-foto3
s-foto5
s-foto6

Onze school

De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in het “leven” na de school. Veel aandacht dus voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd.

De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig omdat wij een relatief kleine school zijn en wij een scherp toezicht houden op alle leerlingen. We hebben duidelijke afspraken hoe iedereen zich op school dient te gedragen. We letten er scherp op of iedereen zich aan die afspraken houdt!

Wij letten er ook op of een leerling “goed in zijn vel zit”. Wij signaleren als er problemen zijn met leerlingen en zullen daar dan iets mee gaan doen. Als we het samen niet kunnen oplossen zorgen we voor deskundige hulpverlening.

Wij willen dat de leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen onze leerlingen daarbij zo goed mogelijk helpen en hen zo zelfstandig mogelijk maken. Deze zelfstandigheid hebben zij later in het leven hard nodig! Ook willen we graag de ouder(s) of verzorger(s) hierbij betrekken.

Ontwikkeling vindt niet alleen op school plaats, maar zeker ook buiten school. Wij willen samen met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) het perspectief bepalen dat wenselijk én haalbaar is. Wij zullen ons optimaal inzetten om de leerling in het traject naar dit perspectief te begeleiden.

Kunst- en cultuur en sport

Op de Dreef is kunst en cultuur hoog aangeschreven en de leerlingen maken actief, receptief en reflectief kennis met kunst en cultuureducatie binnen en buiten school. Speciaal hiervoor is er een kunst- en cultuurcoördinator aanwezig.

 

Kunst, cultuur- en sporteducatie hebben veel gemeen en versterken elkaar.

Zij leiden tot grotere schoolprestaties, creativiteit, integratie en een betere toekomst.

De fysieke- en verbeeldingskracht wordt gestimuleerd en geeft de mogelijkheid om gevoelens en ervaringen durven uit te drukken, te communiceren en om oplossingen te bedenken voor moeilijke situaties, ook bij stages en werk.

Kunst- en cultuur- en sport maken deel uit van het onderwijs. Vanuit de visie van Big Picture Learning, waarbij de leerling centraal staat, worden de competenties van de leerlingen hierdoor versterkt.

Met deze vaardigheden wordt geleerd om jezelf op een andere manier uit te drukken en je wereld te vergroten. Je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik dit doen? Deze competenties kunnen ook helpen bij het “leven” tijdens en na school, ook als je geen kunstenaar of sporter van beroep wordt. Georganiseerd door de kunst- en cultuurcoördinator en de sportcoördinator gaan de leerlingen hun wereld vergroten en bezoeken onder begeleiding kunstzinnige-, culturele- en sportactiviteiten zowel binnen- als buitenschools. Ook vinden er presentaties plaats in de klas, gymzaal, het podium of buitenschools. Jongeren die talent voor kunst of sport hebben worden ondersteund door de kunstklas, kunst- en cultuurweek, sportmodule of sportweek waarbij de leerling centraal staat.

Donderdag 14 februari (Valentijnsdag) zijn we met veel leerlingen en begeleiders 
van De Dreef naar de opening van de Tunnel of Love in Venserpolder geweest. 
 
Eerst zijn we met z’n allen naar de Regenboogtunnel gelopen. Een leerling van het eerste jaar heeft een tekening gemaakt over haar liefde voor de Bijlmer. Deze tekening is uitvergroot en geschilderd op de wand van de Regenboogtunnel.
 
Vervolgens zijn we doorgelopen naar de Tunnel of Love die feestelijk geopend is door de stadsdeelbestuurder Jakob Wedemeijer.
De tunnel bij basisschool Het Klaverblad is een kunstwerk geworden dankzij beeldend kunstenaar Louis Norense van de organisatie Hoodlab/Playground City. Deze organisatie wil samen met de buurtbewoners de buurt leuker en veiliger maken. De inspiratie voor deze liefdestunnel komt voort uit gedichten en tekeningen van de scholen uit Venserpolder en voor een groot deel van de leerlingen en het team van praktijkcollege De Dreef!

Kunstklassen (leerjaar 1 t/m 3)

Leerjaar 1 – educatieproject Nationale Opera en Ballet en Decoratelier Zuidoost

Leerjaar 1 en 2 – kunstproject i.s.m. stichting Tamino (dans, theater, muziek en beeldend)

Extra (leerjaar 1 t/m 3)

 • Pick me up
 • Stage kunst- en cultuur
 • Kunst- en cultuurkrant
 • Certificaat uitreiking
 • Leerlingenraad
 • Samenwerkingspartners

 

Schoolbrede weken (leerjaar 1 t/m 3)

 • Jeugdboekenweek
 • Sportweek
 • Kunst en Cultuurweek
 • Landendag

 

Identiteit van de school

De Dreef is een school op oecumenische grondslag. Dit houdt in dat bij ons leerlingen welkom zijn van elke geloofsovertuiging.

Er komen bij ons leerlingen uit verschillende landen en culturen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis maken met verschillende culturen, en respectvol gedrag tonen naar verschillende opvattingen en manieren van leven.

Doelstelling

Niet alle leerlingen zullen evenveel of precies hetzelfde leren. Ze zullen ook geen diploma halen. Als je bij ons van school komt, heb je niet echt een vak geleerd. Daar heb je diploma’s voor nodig. Wel heb je geleerd om een goede werknemer te zijn. Met je schoolcertificaten en je portfolio kun je aan de slag bij een bedrijf en daar het vak verder leren in de praktijk.

Aanmelding op onze school

Om vooraf een indruk te krijgen van de school, ontvangen wij u graag met uw kind op school, zodat wij u een rondleiding kunnen geven en kennis kunnen maken met elkaar.

De aanmelding van leerlingen verloopt volgens een wettelijk vastgelegde procedure, die we de kernprocedure noemen. De ouder(s)/verzorger(s) melden zoon/dochter/pupil aan op onze school. Zij maken hiervoor een afspraak met de school.

Vervolgens worden relevante gegevens opgevraagd bij de school van herkomst via het ELKK (electronisch loket van de Gemeente Amsterdam). Deze gegevens worden besproken door de toelatings- en begeleidingscommissie.

Als de commissie besluit dat een leerling bij ons op school kan komen, wordt het hele aanmeldingspakket samengevat op een formulier voor de RVC, de regionale verwijzingscommissie. Dit moet ondertekend worden door de ouders en de school. De RVC beoordeelt of zij het eens is met de toelatingsbeslissing. Als dat zo is, geeft de RVC een positieve beschikking en is de leerling officieel toegelaten. Elke leerling op de praktijkschool dient een positieve beschikking te hebben.

Deze wettelijke procedure is ingesteld, om er zeker van te zijn dat elke leerling op de voor hem of haar juiste school terecht komt.

Uw kind aanmelden op onze school?

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak neemt u contact op met de school op tel.nr. 020 – 519 50 70 of mailt u naar admin@dedreef.net

Neemt u het volgende mee

 • Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs
 • Paspoort of identiteitskaart van de leerling
 • Pasfoto
 • Sofinummer (brief belastingdienst)
 • Naam zorgverzekeraar en polisnummer
 • WA verzekeraar en polisnummer
 • Eventuele Zwemdiploma(s)
 • Naam, tel.nr en adres huisarts

Let op!! Zonder bovengenoemde stukken kunnen wij de aanmelding NIET in behandeling nemen.

Dé praktijkschool van Amsterdam ZO